Samarbete och underleverans

Maprotec är en systemleverantör som erbjuder helhetslösningar i enlighet med kundens behov och kriterier. Genom vårt välfungerande samarbetsnätverk tar vi ansvar för produkthelheter, från råmaterial till färdig produkt, monterad och leveransklar. Vår goda produktkvalitet och leveranssäkerhet beror till stor del på våra nära och över tiotals år långa samarbeten.

Under de 35 år som företaget varit verksamt har vi utvecklat välfungerande system och arbetsprocesser. Vi koordinerar arbetet med andra leverantörer för kundens del, och tack vare en smidig projektstyrning ser vi till att processen framskrider effektivt och enligt tidtabellen.

Till de tjänster som erbjuds genom vårt samarbetsnätverk hör olika ytbehandlingstjänster, värmebehandling, målning, svetsning och blästring.

Enligt önskemål kan vi erbjuda följande ytbehandlingsmetoder:

·         anodisering

·         gulpassivisering

·         zinkbehandling

·         värmebehandling

·         härdning; sätt- och induktion

·         nitrering och gasnitrering

·         målning