Sprickgranskning

Sprickgranskning är en form av kvalitetskontroll. Genom metoden undersöks ytan på materialet för att upptäcka eventuella sprickor och defekter. Produkter som inte blivit testade utgör en säkerhetsrisk med potential att orsaka stora skador för både människor och egendom.

Kvalitetssäkring är en integrerad del i alla processer i Maprotecs verksamhet. Vi utför sprickgranskning med Magnaflux®-metoden för att kontrollera den tekniska kvaliteten på våra produkter och garantera att de är säkra. Med hjälp av metoden upptäcker man snabbt sprickor och defekter i ytan på materialet, vilket är viktigt inte minst ur säkerhetssynpunkt.

För djupare kontroll av delar och komponenter krävs andra metoder, exempelvis ultraljud. Vårt systerbolag Mapromec utför kontroll av delar och komponenter genom ultraljudstest.