Automatisk laddning av maskinerna garanterar en flexibel produktion

Vi använder oss av FMS-system för automatisk laddning av komponenter i maskinerna. FMS står för Flexible Manufacturing System, och är flexibelt på så sätt att det snabbt anpassar sig till förändringar i produktionen exempelvis vad gäller volym och kapacitet. Tack vare ett effektivt och flexibelt system för materialhanteringen skapas ett optimalt produktflöde vilket sparar tid och arbete för tillverkningen av en produkt. I slutänden innebär det en mera kostnadseffektiv produktion och lönsammare produkter för kunderna.

 

Faktaruta FMS-system

·         FMS-system för 3 fräsmaskiner med 630 x 630 palett

·         FMS-system för 2 fräsmaskiner med 800 x 800 palett