Tiiveystestaus

Tiiveystestaus on laadunvalvonnan yksi muoto, joka suoritetaan osittain tuotteen tiiveyden varmistamiseksi ja osittain sen testaamiseksi, kestääkö se tietyn etukäteen määritetyn paineen. Tiiveystestaus voidaan suorittaa joko ylipaineella tari alipaineella, nesteellä tai ilmalla.

Tuotannossamme on seitsemän eri tiiveystestaus asemaa. Tällä hetkellä testipaineet ovat jopa 60 baaria. Myös erilaiset asiakassovellukset ovat mahdolliset. 

Tiiveystestaus on ollut osana Maprotecin tuotantoprosessia 1990-luvulta lähtien.