Provtryckning

Provtryckning är en form av kvalitetskontroll som utförs dels för att kontrollera om produkten är tät, dels för att testa om den håller för ett visst tryck som specificerats på förhand. Provtryckning är också viktigt ur säkerhetssynpunkt, då en felaktig produkt kan utgöra en säkerhetsrisk för både människor och egendom.

I vår produktion finns sju olika provtryckningsstationer. Vanliga provtryckningar är upp till 60 bar, men vi har även utfört provtryckningar upp till 300–400 bar. Vi följer noggrant kundens instruktioner och provtrycker enligt specifikation. Maprotec har utfört provtryckning ända sedan 90-talet och är en uppskattad samarbetspartner bland de ledande leverantörerna inom Vasa energikluster.