Kvalitet som går att mäta

I all produkttillverkning ingår mätning som en av grundstenarna för att garantera produktens kvalitet. Kontrollmätning görs som slutverifiering före leverans men även vid olika tillfällen under tillverkningsprocessen.

Alla våra produkter kontrolleras och mäts före leverans och under hela produktionskedjans gång. Maprotec har en egen mätavdelning utrustad med CMM-maskiner som genom att mäta olika punkter på delarna ger mycket exakta mätresultat. Komponenterna vi tillverkar ingår i komplexa system där minsta avvikelse kan orsaka problem. CMM-mätningen säkerställer att produkterna är av hög kvalitet och överensstämmer med ritningarna och kundens specifikationer.

Vi erbjuder även kontrollmätning av andra tillverkares produkter. Efter att vi mätt och kontrollerat att delarna är i enlighet med ritningarna skickar vi tillbaka delen till beställaren. Beställaren får ett certifikat av vilket det framgår att delen är dimensionellt korrekt, dokumentation som ofta behövs för leverans av produkterna.

Vi har 20 års erfarenhet av att utföra mättjänster och utvecklar kontinuerligt vår mätavdelning för att svara på den ökade efterfrågan av mättjänster inom industrin. Vi arbetar globalt och våra kunder finns i huvudsak inom motortillverkning, marinindustrin och energisektorn.

Vi tar mätning på största allvar och tillverkar våra produkter med tusendelsprecision. Ta kontakt när du behöver en noggrann och erfaren samarbetspartner!

Faktaruta mätavdelning

·         2 CMM-maskiner

·         1200 x 800 x 500 mm

·         2300 x 1200 x 1000 mm