Flexibel produktion med robotceller

 

Faktaruta, robotceller

·         5 CNC-svarvar (9-axlade)

·         3 robotar utrustade med 2D- och 3D kameror

·         3 ultraljudstvättmaskiner

·         2 lasermärkningsmaskiner

Maprotec utvecklar kontinuerligt sina produktionsmetoder genom robotisering och automatisering. Integrationen av robotar i produktionen förbättrar produktiviteten, produktkvaliteten och arbetsmiljön och innebär att vi kan erbjuda våra kunder en kostnadseffektiv tillverkning av produkterna.

Vi använder oss av robotceller utrustade med 2D och 3D-kameror som betjänar fleroperationsmaskiner i huvudsak med hantering av gjutna och smidda produkter. Alla faser är integrerade och cellerna producerar färdiga delar. Tack vare att de arbetar dygnet runt frigörs mera tid för vår personal till andra uppgifter, vilket gör produktionen effektivare.

Kombinationen av vår professionella personal och automatisering av produktionsmetoderna gör tillverkningen av produkterna flexibel, väl anpassad till kundernas pressade tidtabeller och ökade efterfrågan.