Färdigmonterade produkthelheter sparar tid och resurser

Maprotecs tjänster är utvecklade för att vara så fördelaktiga som möjligt för kunden, genom att förenkla och skapa besparingar i tid och arbete. Som en del av vår omfattande servicekedja erbjuder vi sedan många år tillbaka även monteringstjänster.

Vi är specialiserade på montering av bearbetade delar och komponenter av gjuten, stänger och svetsade konstruktioner. Vi levererar färdigt ihopmonterade moduler till våra kunder runt om i världen. Alltmer pressade tidtabeller inom industrin som ställer högre krav på effektivitet i alla skeden av produktionen har gjort våra monteringstjänster uppskattade, då de försnabbar installationsprocessen på slutdestinationen.

Leveranskvalitet och -säkerhet är något som vi inte prutar på. Våra yrkeskunniga montörer har lång erfarenhet av montering och ett brett branschkunnande. Delarna monteras enligt uppgjorda interna processer, i samråd med kundens specifikation. Vi är utrustade med tvättmaskiner, kryofrysar och pressar, och enligt önskemål specialförpackar och skyddsbehandlar vi komponenterna med rostskydd inför transport.

Vi är stolta över vår goda leveranssäkerhet och strävar alltid efter att göra ett så gott jobb som möjligt, därför får vi sällan reklamationer på det vi levererar. 

Ta kontakt om du vill veta mer om våra monteringstjänster!